Kosten en uitgaven

De afrekening van de dienstverlenende aktiviteiten van DCO CONSULTING geschiedt op basis van een vast afgesproken bedrag.

Externe posten zoals advertentiekosten alsook reiskosten en eventuele uitgaven van de sollicitanten worden voorgestrekt en zonder opslag aan de opdrachtgever doorberekent. Het is ons doel, kostenbeheersing te bedrijven en deze op de laagst mogelijke stand te houden. Transparantie is ons motto…