Koszty i Wydatki

Kalkulacja usług DCO CONSULTING odbywa się na podstawie wcześniej ustalonej, stałej kwoty. Dodatkowe koszty takie jak opłaty za media i wydatki aplikantów będą wstępnie pokrywane, a następnie doliczane bez dodatkowych opłat do rachunku za usługę. Naszym celem jest kontrola wszystkich wydatków i utrzymanie ich na minimalnym poziomie. Przejrzystość jest naszym motto…