O Nas

Specjaliści w międzynarodowej rekrutacji, poszukiwaniu i wyborze ekspertów oraz kadry zarządzającej

NAZWA FIRMY:

DCO CONSULTING
De Bock & Partner GmbH

ROK ZAŁOŻENIA: 1988

SIEDZIBA FIRMY:

Baeckergasse 2, 40213 Duesseldorf, Germany

Tel
  +49 (0) 211 329096
Fax   +49 (0) 211 329098
Email   info@dco-consulting.com

CELE PRZEDSIĘBIORSTWA:

DCO CONSULTING specjalizuje się w zakresie rekrutacji międzynarodowej jak również w identyfikowaniu szczególnie cenionych na rynku specjalistów i nawiązaniu z nimi kontaktu (“Headhunting“) w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Ukierunkowanie na rynki międzynarodowe w połączeniu z naszymi kwalifikacjami dostarcza naszym klientom wartościowych rozwiązań w obszarze rekrutacji międzynarodowej poprzez zastosowanie postępowych metod i technik oraz uwzględnienie różnorodności kultur, mentalności i języków, w szczególności w takich krajach jak (w kolejności alfabetycznej): Austria, Belgia, Chiny, Dania, Francja, Holandia, Japonia, Kanada, Luksemburg, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Szwecja, USA, Wielka Brytania.

STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTWA:

DCO CONSULTING jest partnerską spółką doradczą, w której zorientowanie na praktyczne metody pracy i sposób postępowania zarówno po stronie kręgu właścicieli, jak i międzynarodowego zespołu doradców, bazuje na wykształceniu akademickim i szerokim doświadczeniu zawodowym.

OBSZARY DORADZTWA:

  • Konstruowanie ogłoszeń o wakatach na stanowiskach
  • Rekrutacja międzynarodowa uwzględniająca poszukiwania online, a także przeszukiwanie baz danych
  • Międzynarodowy headhunting
  • Diagnostyka psychologiczna
  • Koncepcje rozwoju personalnego
  • Systematyki wynagrodzeń

DOŚWIADCZENIE W BRANŻY PRZEMYSŁOWEJ:

  • Dobra konsumenckie: Food i Non-Food
  • Produkty techniczno-przemysłowe: narzędzia, urządzenia, maszyny
  • Przemysł ciężki: wyposażenie, instalacje
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne

PREZES: Tony de Bock

PARTNERZY:

Tony de Bock, B.A., CERC
Wulf Gravenhorst, J.D.
Rolf Siegel, M.D.

CZŁONKOSTWO:

Krajowy Związek Niemieckich Doradców Przedsiębiorców (Bundesverband Deutscher Unternehmensberater)
Związek Niemieckich Psychologów (Berufsverband Deutscher Psychologen)